Kościoły w Krakowie to nieodłączny element miasta. Już od średniowiecza powstawały one licznie i były ważnymi punktami na mapie Krakowa oraz Polski. Wiele osób jednak nie wie do końca, ile kościołów znajduje się w Krakowie i czy obecny wynik jest największym w historii miasta. W tym teście rozwiewamy wszystkie wątpliwości i odpowiadamy na pytanie, ile kościołów znajduje się w Krakowie.

Sprawdź, ile jest kościołów w Krakowie?

 

Ile jest kościołów w Krakowie?

Kraków posiada sporą liczbę kościołów, kora może budzić pewne uznanie. Obecnie jest ich 136. Są to kościoły rzymskokatolickie, w których możemy się modlić. Wśród kościołów tych znajdują się budowle o różnym przeznaczeniu oraz typie. Pod nazwą kościoła możemy też uwzględniać kościoły innych wyznań oraz budowle innych religii. Jeśli liczyć kościoły w Krakowie ich liczba może sięgać nawet ok. 360. Oprócz kościołów na terenie miasta Krakowa znajduje się 50 kaplic różnego rodzaju, co również jest sporą sumą. W Krakowie istnieje ok. 30 kościołów, które już nie działają i nie pełnią funkcji sakralnej, choć w rzeczywistości mogą być np. zabytkami.

 

Kościoły w Krakowie z XX i XXI wieku

W Krakowie znajduje się również 70 kościołów zabytkowych, które powstały w XX i XXI wieku. W poprzednich wiekach zarówno Kraków, jak i kościoły w tej lokalizacji stanowiły niezwykle ważny element regionu. Klasztory i miejsca kultu były otaczane specjalną opieka oraz fundowane np. przez możnowładców. Do najstarszych kościołów należy np. kościół Św. Krzyża z połowy XVI wieku czy Kościół św. Katarzyny Aleksandryjskiej i św. Małgorzaty z XIV wieku. Jednym z najstarszych kościołów, jakie istnieją w Krakowie, jest Opactwo Tynieckie. Jego założenie datuje się na pierwszą połowę XI wieku.

 

Rodzaje kościołów

Wśród kilkuset kościołów różnego rodzaju w Krakowie znajdują się kościoły parafialne, garnizonowe, klasztorne rektoralne, filialne czy bazyliki. Do kościołów innych wyznań możemy zaliczyć kościoły protestanckie, prawosławne, buddyjskie, meczety czy wyznań mniejszościowych. Jest to wynikiem otwartości Krakowa na różne kultury od wielu wieków.