Działania Komitetu Kopca Kościuszki w Krakowie związane z założeniem Biblioteki Kościuszkowskiej zostały pozytywnie zakończone. Dzięki ich inicjatywie pod Kopcem Kościuszki w Krakowie powstaje Biblioteka Kościuszkowska, w której znajdować się będą unikalne księgozbiory, posiadające historyczne wydania z lat dwudziestych XIX wieku.

Działalność Komitetu Kopca Kościuszki

Komitet został powołany do życia w 1820 roku przez Senat po to, by zarządzał budową kopca. Na czele tego komitetu pojawił się Franciszek Paszkowski. Pierwsze sprawozdanie z działalności Komitetu pochodzi z pierwszego czerwca 1825 roku, które później zostało wydane pod nazwą Pamiętnik budowy Pomnika Tadeusza Kościuszki w Krakowie. Po rewolucjach w 1846 roku Komitet został przeniesiony pod władzę C.K. Rady Administracyjnej Krajowej. Od 1860 roku Komitet przeszedł pod władzę Komisji Namiestniczej, a po 1866 roku Wydziałowi Krajowemu we Lwowie, który stanowił wówczas Organ Wykonawczy Sejmu Polskiego. W 1867 roku Komitet Zarządzający Budową Kopca został przeformowany w istniejący do dziś Komitet Kopca Kościuszki. Jak donoszą dane pochodzące z działalności Komitetu Kopca Kościuszki, ostatnio zakupili 1,5 tysiąca egzemplarzy, które po dokonaniu odpowiedniej konserwacji i czynności porządkujących zostaną umieszczone w przeszklonych gablotach w wyremontowanej części Fortu nr 2 „Kościuszko”. Nowo powstałe pomieszczenia będą również stanowiły czytelnię dla odwiedzających gości, w której będą mogli poczytać książki pochodzące z Biblioteki Kościuszkowskiej.

Biblioteka pod Kopcem Kościuszki

Podział księgozbioru

Nowo zakupiony księgozbiór został pogrupowany na trzy grupy: książki powstałe przed 1945 rokiem, pozycje wydane po 1945 roku oraz wydania obcojęzyczne. Do pierwszej grupy księgozbioru, a mianowicie do pozycji wydanych w latach 1821-1945 należy około 500 egzemplarzy. W zbiorze tym umieszczone zostały bardzo wyjątkowe i trudno dostępne na całym rynku antykwarycznym pozycje, a także takie, które wyróżniają się swą oprawą oraz charakterystycznymi dla XIX wieku ikonografiami, które ukazują się na kartach tych historycznych książek.