Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie umożliwia również zapisanie się na kierunek elektrotechnika. Jest to doskonały wybór dla osób, które interesują się między innymi praktycznym wykorzystaniem wszelkiego rodzaju zjawisk z zakresu elektryczności oraz magnetyzmu. kierunek elektrotechnika najczęściej wybierają Panowie, którzy chcą rozwijać się w tym kierunku i wiążą z nim swoją przyszłość zawodową.

Kierunki elektrotechniczne

Osiągnięcia z zakresu kierunku elektrotechnicznego

Podczas wykładów i ćwiczeń na kierunku elektrotechnika przekazywana jest wiedza teoretyczna i praktyczna. Może okazać się to przydatne zwłaszcza w projektowaniu i diagnozowaniu systemów energetycznych w dużych firmach. Coraz częściej stawiają one na absolwentów kierunków technicznych, którzy wykazują się szeroką wiedzą na ten temat. Po kierunku elektrotechnicznym można uzyskać również uprawnienia i odpowiednią wiedzę w zakresie odnawialnych źródeł energii, które obecnie są bardzo popularne. Absolwenci kierunku posiadają również wiedzę i umiejętności przydatne w projektowaniu poszczególnych systemów inteligentnych, na przykład domów. Studia pierwszego stopnia na kierunku elektrotechnika trwają siedem semestrów przy nauce stacjonarnej oraz dziewięć semestrów w przypadku studiów zaocznych. Po przygotowaniu i obronie pracy dyplomowej na wybrany temat, absolwent otrzymuje tytuł inżynierski. Zajęcia z przedmiotów podstawowych odbywają się w niemal całym toku nauczania, tak samo jest w przypadku zajęć kierunkowych. Podczas trwania ostatnich semestrów odbywają się również bloki z przedmiotów profilujących, takich jak: elektroenergetyka, zastosowanie energii elektrycznej i układów sterowania systemów pomiarowych. Te ostatnie umiejętności przygotowują do podjęcia ewentualnego zatrudnienia w działach technicznych wielu firm na terenie całego kraju oraz zagranicy.

Kierunek elektrotechnika – studia drugiego stopnia

Studia drugiego stopnia są nieco krótsze, trwają trzy semestry w przypadku studiów stacjonarnych i cztery przy niestacjonarnym toku nauczania. Wszelkie zajęcia odbywają się w ramach wybranych specjalności, istnieje sześć możliwości. Pierwszą specjalnością jest automatyka przemysłowa i budynków, w ramach których studenci zapoznają się z działanie mikrokomputerowych systemów mających zastosowanie głównie w przemyśle. Automatyka budynków to nic innego jak pozyskiwanie informacji na temat działania systemów wentylacyjnych, klimatyzacji i wszelkich kontroli dostępów w budynkach. Ponadto istnieje możliwość wyboru między innymi specjalności elektroenergetycznej, energoelektronicznej, inżynierii elektrycznej stosowanej w samochodach. Natomiast pomiary technologiczne i biomedyczne są rekomendowane osobom, które chciałyby rozpocząć pracę w zakładach przemysłowych specjalizujących się w produkcji unikalnych aparatur pomiarowych oraz laboratoriach. Dostępna jest również specjalność w języku angielskim, co okazuje się przydatne w znajomości tematyki tak zwanych inteligentnych systemów energetycznych