Wybór ścieżki kształcenia wyższego zalicza się do jednych z najważniejszych w życiu. Warto tutaj postawić na uczelnie, które mają do zaoferowania więcej niż inne. Jeśli decydujemy się na kierunki techniczne to Krakowska Akademia Górniczo-Hutnicza zalicza się do czołówki uczelni wyższych, będąc równocześnie najlepszą uczelnią techniczną w Polsce.

Kierunek Elektrotechnika na AGH, realizowany w trybie studiów pierwszego i drugiego stopnia, także został wyróżniony. W Rankingu Studiów Inżynierskich 2019 – Elektrotechnika została uznana za najlepszy kierunek studiów, prowadzonych przez Krakowską Akademię Hutniczą.

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

Elektrotechnikę w Krakowie można studiować na wydziale Elektroniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej, który stanowi prawdziwą perełkę uczelni AGH. Sam kierunek należy do niezwykle perspektywicznych. W dobie powszechnej elektroenergetyki, automatyzacji i digitalizacji, elektrotechnika stanowi fundament przemysłu i gospodarki. Studia I stopnia pozwalają na uzyskanie tytułu inżyniera, a studia II stopnia – magistra inżyniera.

Studia II stopnia na kierunku Elektrotechnika w Krakowie – specjalności

Na kierunku Elektrotechnika, realizowanym w trybie studiów stacjonarnych, krakowska AGH oferuje swoim studentom aż 6 specjalności – w tym jedna w języku angielskim, są to:

  • Pomiary technologiczne i biomedyczne

  • Elektroenergetyka

  • Inżynieria Elektryczna w Pojazdach Samochodowych

  • Energoelektronika i napęd elektryczny

  • Automatyka Przemysłowa i Automatyka Budynków

  • Platforma technologiczna Smart Grids (język angielski)

W zależności od wybranej specjalności studenci Elektrotechniki mogą zdobyć szeroki zakres wiedzy praktycznej i teoretycznej z takich obszarów jak m. in.: programowanie w językach C oraz C++, projektowanie komputerowe CAD, znajomość narzędzi oraz metod pomiarowych, a także metod i zasad wytwarzania, przesyłu i rozdziału energii elektrycznej czy tworzenia nowoczesnych aplikacji w zakresie „Inteligentnych systemów energetycznych” – więcej informacji na temat kierunków kształcenia i specjalności dostępnych jest na elektrotechnika kraków. Co jeszcze sprawia, że warto studiować na AGH?

Elektrotechnika w Krakowie – studiuj na najlepszej uczelni technicznej w kraju!

Atrakcyjne programy stypendialne

Krakowska uczelnia oferuje atrakcyjne programy stypendialne, takie jak m.in.: SMILE( wymiana studentów z krajami Ameryki Południowej), VULCANUS (wymiana studentów z Japonią), T.I.M.E. czy SIT. Tego typu programy to wspaniała możliwość rozwoju dla zdolnych studentów, którzy chcą zdobywać doświadczenie i wiedzę w międzynarodowym środowisku.

Elektrotechnika w Krakowie – perspektywy zawodowe

Uczelnia AGH przywiązuje dużą wagę do pozytywnego kształtowania przyszłych karier zawodowych swoich studentów. Niezwykle w tym pomocne jest działanie Klubu przedsiębiorcy AGH, gdzie absolwenci uczelni, którzy odnieśli sukces i posiadają już własne przedsiębiorstwa, tworzą wspólnie z władzami uczelni programy staży i praktyk zawodowych. Dzięki temu studenci mogą liczyć na wsparcie w rozwoju swoich zawodowych inicjatyw i jeszcze w trakcie studiów nawiązać cenne kontakty biznesowe.