W ostatnim czasie w Krakowie miejscy radni podjęli decyzje dotyczącą rozszerzenia Krakowskiego Programu Wsparcia Uzdolnionych Uczniów. Co się zmieniło? Na jakie wsparcie finansowe mogą liczyć najzdolniejsi uczniowie? Oto najważniejsze informacje na ten temat.

Zwiększenie wsparcia finansowego dla krakowskich uczniów

W tym roku nagroda o nazwie „Mistrz Matury”, która obecnie wynosi 7 tys. zł trafi do tych uczniów, którzy ze wszystkich maturalnych egzaminów obowiązkowych i co najmniej dwóch egzaminów rozszerzonych uzyskali wynik nie mniejszy niż 92%. Nagrodę tę będzie, więc można uzyskać łatwiej niż w latach poprzednich, ponieważ dotychczas wymagania były bardzo wysokie. Nagroda ta była, bowiem przeznaczona dla maturzystów, którzy ze wszystkich egzaminów osiągnęli maksymalną liczbę punktów, czyli 100%. Jeżeli zaś chodzi o nagrodę o nazwie „Ósmoklasista 100%” to w przypadku tej nagrody nie zmienia się zakres procentowy punktów kwalifikujących do przyznania nagrody (nadal będzie to 100%) tylko kwota nagrody, która zostanie zwiększona z 1000 zł do 2000 zł. Kolejna zmiana dotyczy wyróżnienia „Laur Olimpijski”. Tutaj nagrody rzeczowe od tego roku zostaną zastąpione nagrodami pieniężnymi. Wyróżnienie to przyznawane jest za szczególne osiągnięcia w różnego rodzaju turniejach, konkursach oraz olimpiadach.

Na jakie wsparcie finansowe mogą liczyć najlepsi uczniowie w Krakowie?

Jakie jeszcze formy nagradzania i motywowania uczniów przewidziane są w Krakowskim Programie Wsparcia Uzdolnionych Uczniów?

W ramach Krakowskiego Programu Wsparcia Uzdolnionych Uczniów przewidzianych jest także wiele innych interesujących nagród. Należą do nich między innymi takie nagrody jak: „Technik 100%”, „Specjalista 100%” czy „Stypendium Prezydenta Miasta Krakowa im. Juliusza Lea”. Ponadto w celu wspierania zdolnych krakowskich uczniów w programie dostępne są również dofinasowania obozów naukowych, przedmiotowych i tematycznych czy też dofinansowanie pomocy naukowych takich jak np. książki czy czasopisma naukowe. Jak wiec widać program ten naprawdę sprzyja rozwojowi zdolności i talentów dzieci i młodzieży.