Obowiązek szkolny w naszym kraju jest objęty dziećmi w wieku od 7 lat do osiągnięcia pełnoletności. Rodzice w związku z tym są zobligowani do zgłoszenia dziecka do danej placówki, wspierania dzieci w regularnym chodzeniu do szkoły oraz tworzenia optymalnych warunków do nauki w przestrzeni domowej. O czym jeszcze powinni pamiętać rodzice?

Obowiązki rodzica lub opiekuna prawnego danego dziecka oraz dyrektora szkoły

Prawo oświatowe jasno określa jakie obowiązki ciążą na rodzicu z powodu sprawowania opieki na dzieckiem objętym obowiązkiem szkolnym. Po pierwsze, rodzic obligatoryjnie musi poinformować dyrektora szkoły podstawowej, znajdującej się w najbliższym okręgu pod kątem miejsca zamieszkania o realizacji obowiązku szkolnego w tejże placówce. Rodzic musi to wykonać do dnia 30 września każdego roku.

Dyrektor natomiast musi sprawować pieczę nad tym, czy wszystkie dzieci, zamieszkujące dany obwód zostały zapisane do szkoły i uczęszczają na lekcje. Dyrektor w tym obowiązku może wspomagać się odpowiednią platformą edukacyjną, w której mieszczą się informację dotyczące uczniów, którzy są objęci obowiązkiem szkolnym.

Obowiązek szkolny – czyli wszystko co powinni wiedzieć rodzice

Jakie działania musi podjąć dyrektor w momencie, gdy uczeń nie uczęszcza na zajęcia?

W takiej sytuacji dyrektor musi skontaktować się z rodzicem lub opiekunem prawnym danego ucznia, w celu wyjaśnienia tej kwestii i ustalenia jej przyczyny. Jeśli te kroki okażą się bezskuteczne, a ucznia nadal w szkole nie będzie, wówczas dyrektor ma obowiązek wysłać rodzicom upomnienie. W momencie, gdy upomnienie okaże się bez odzewu dyrektor może złożyć wniosek do prezydenta Miasta Krakowa o wszczęcie egzekucji administracyjnej, która nie ma charakteru pieniężnego. Prezydent jako organ egzekucyjny ma tego typu możliwości.

Warto mieć świadomość, że w przypadku, gdy obowiązek szkolny jest nie realizowany rodzice mogą zostać ukarani konsekwencjami finansowymi i grzywną w wysokości nawet 1000 zł. W zeszłym roku w Krakowie do Urzędu Miasta wpłynęły 4 pisma, dotyczące egzekucji obowiązku szkolnego.