Nauczyciele, dyrektorzy, organy prowadzące jednostki oświatowe oraz inni ich pracownicy na co dzień borykają się z wieloma zagadnieniami z dziedziny prawa oświatowego. Bez względu na to, czy mówimy o placówce publicznej czy niepublicznej, każdy z pracowników oświaty może uzyskać wsparcie prawne. Dotyczy to również rodziców i uczniów, których prawa zostały naruszone. Osobą, do której wszyscy mogą się skierować, jest prawnik oświatowy.

Prawo obowiązuje każdego

Zarówno nauczyciele, jak i pozostali pracownicy instytucji edukacyjnej, a także rodzice oraz uczniowie, zobowiązani są do przestrzegania praw i obowiązków. Te bywają różnie interpretowane, stąd na ścieżce edukacyjnej mogą pojawić się konflikty, wymagające wsparcia specjalisty. W tym miejscu pojawia się prawnik oświatowy, który udziela porad prawnych i reprezentuje placówki oświatowe, ich dyrektorów i pracowników, a także rodziców i uczniów.

Prawo oświatowe, podobnie jak cywilne czy karne, ma zasady, które obowiązują w tej dziedzinie. Placówki edukacyjne, takie jak szkoły, przedszkola czy żłobki, regularnie doświadczają sytuacji wymagających znajomości szczegółowych podstaw prawnych. Te z kolei ulegają zmianie lub aktualizacji, co nieraz wymaga konsultacji z prawnikiem.

Czym zajmuje się prawnik oświatowy?

Przepisy regulujące działanie systemu oświaty mogą sprawiać trudność z uwagi na wysoki poziom skomplikowania. Kwestie zawarte w ustawie – Prawo oświatowe, ustawie o systemie oświaty, Karcie nauczyciela oraz w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych i w aktach wykonawczych do wskazanych  ustaw, nie raz wymagają szerszej interpretacji i zwrócenia się do innych organów (np. Kuratora Oświaty, Regionalnej Izby Obrachunkowej, Ministerstwa Edukacji Narodowej)”.

Prawnik oświatowy pracuje w ciągłym trybie śledzenia zmian. Oznacza to, że doskonale odnajduje się w zawiłym świecie bieżących przepisów oświatowych, poprawnie interpretując nawet najbardziej zawiłe paragrafy.

Czym zajmuje się prawnik oświatowy?

Pomoc dla grona nauczycielskiego

Prawnik oświatowy zaoferuje kompleksową obsługę prawną zarówno dla państwowych, jak i niepublicznych placówek edukacyjnych każdego stopnia. Dyrekcja oraz nauczyciele mogą uzyskać pomoc w ramach zakładania i organizacji placówki, zarządzania nią czy ustalania wymiaru pracy.

W zależności od potrzeb klienta, może on uzyskać:

  • porady prawne w zakresie prawa oświatowego,
  • reprezentację przed organami administracji publicznej, samorządu lokalnego oraz przed sądami pracy, cywilnymi i administracyjnymi,
  • weryfikację, szczegółową analizę oraz opiniowanie dokumentacji oświatowej,
  • wsparcie przy sporządzaniu dokumentacji będącej statutem lub regulaminem placówki,
  • pełne doradztwo prawne podczas postępowań kontrolnych.

Wygodna współpraca online

Pandemia pokazała światu, że wiele instytucji jest w stanie sprawnie funkcjonować nie tylko stacjonarnie, ale i w sieci. Usługi kancelarii prawnych coraz częściej świadczone są przez ekspertów na zasadzie współpracy online. To bardzo wygodna forma pracy, która oszczędza czas obu stron i maksymalnie ogranicza koszty. Nauczyciele, dyrekcja czy uczniowie mogą zatem otrzymać profesjonalną pomoc prawną bez wychodzenia z domu, kontaktując się z jedną z kancelarii prawnych, która działa nawet na drugim końcu kraju.