Jak można się domyślić studia Grafika reklamowa i multimedia przygotowują do pracy w zawodzie projektanta, zajmującego się grafiką użytkową, czyli dokładnie mówiąc, multimediami, drukiem, ilustracją cyfrową, projektowaniem informacji, typografią, składem, identyfikacją oraz komunikacją wizualną. Czym charakteryzuje się ten kierunek i czy warto podjąć tego typu studia?

Opis kierunku – studia Grafika

Zdecydowanie się na studia Grafika reklamowa i multimedia jest dobrą inwestycją na przyszłość, ponieważ dzięki nim student nabywa bardzo różnorodne kompetencje zawodowe. Przedmiotami wiodącymi są te, które opierają się na współczesnych nurtach projektowania graficznego, które wykładane są przez ekspertów – praktyków w tej dziedzinie. Dzięki temu słuchacze mają okazję uczyć się na rzeczywistym doświadczeniu swoich wykładowców. Ponadto, rozwija się wiedzę dotyczącą zarządzania marką, zespołem i projektem oraz o odbiorcach komunikacji wizualnej.

Po roku studiów studenci mają okazję wybrać jedną wśród trzech głównych specjalizacji takich jak: Grafika reklamowa i edytorska, Multimedia i grafika interaktywna oraz User Experience. Wybór nie jest tak oczywisty, ponieważ studenci są zobligowani do przygotowania swojego portfolio i na jego podstawie i możliwości studenta przydzielana jest dana specjalność.

Odrębne kwalifikacja odbywa się na specjalność Digital Art, która jest połączeniem grafiki cyfrowej i ilustracji. Tutaj grafiki są tworzone przy użyciu tabletów i programów graficznych. Po takiej specjalności, absolwenci mogą pracować w firmach, zajmujących się projektowaniem gier czy w wydawnictwach i innych miejscach.

Czy warto studiować grafikę?

Dlaczego warto studiować ten kierunek?

Student podczas studiów ma możliwość rozwinąć swoje kompetencje w obszarze promocji i marketingu, co przyniesie wiele korzyści w życiu zawodowym podczas podejmowanych działań promocyjnych w dalszym życiu zawodowym. Ogromnym atutem tego kierunku jest to, że jest on wykładany przez doświadczonych w branży grafików, więc dokładnie wiedzą jakie treści przekazywać, by były pomocne w przyszłości.

Ponadto, studiowanie pozwala rozwinąć się w jednej wybranej przez siebie specjalności i zdobywać bardziej specjalistyczną wiedzę w węższym zakresie, który pomaga stać się ekspertem w danym obszarze. Studenci odbywają praktyki w wielu ciekawych i praktycznych miejscach takich jak agencje reklamowe, działy marketingu, firmach reklamowych, wydawniczych itp. W trakcie studiów każdy zapoznaje się ze specjalistycznymi narzędziami, które są niezbędne do wykonywania zawodu grafika. Dużą wagę przykłada się również na naukę języka obcego, gdyż on także jest bardzo ważny podczas podejmowanych współprac międzynarodowych.

Gdzie można pracować po studiach graficznych?

Absolwenci studiów na kierunku grafika mogą ubiegać się o pracę na stanowisku projektanta grafiki użytkowej, reklamowej lub twórcy materiału multimedialnego w agencjach reklamowych, studiach projektowych, wydawnictwach, drukarniach, agencjach multimedialnych, w produkcji gier, aplikacji oraz stron www, a także jako freelancer, prowadzący własną działalność gospodarczą.