Wydaje się, że zdecydowana większość osób byłaby w stanie określić, jak mniej więcej wyglądają obowiązki i zakres kompetencji adwokata. A jak wygląda sytuacja w przypadku radcy prawnego? Tutaj okazuje się, że sprawa nie jest tak prosta, jak mogłoby się wydawać.

 

Do podstawowych obowiązków radcy należy reprezentowanie klientów w sądach, sporządzanie projektów rozmaitych umów i dokumentów, bieżące doradztwo związane z prawem oraz rozwiązywanie rozmaitych problemów natury prawnej.

 

W jaki sposób można zostać radcą prawnym?

Radca prawny to zawód zaufania publicznego. Aby móc go wykonywać, należy ukończyć wyższe studia prawnicze (np. na UJ-cie, w Krakowie, na Wydziale Prawa i Administracji), uzyskując tytuł magistra. Następnie trzeba odbyć trzyletnią aplikację (czyli praktyczną naukę zawodu), która kończy się egzaminem. Egzamin ten zdawany jest przed komisją powoływaną przez Ministra Sprawiedliwości. Jeżeli chcemy uzyskać potwierdzenie, że dana osoba faktycznie posiada uprawnienia do wykonywania zawodu, możemy sprawdzić rejestry w Krajowej Izbie Radców Prawnych, a także w każdej okręgowej izbie radców prawnych, znajdującej się na terenie Polski.

 

Kiedy potrzebny jest radca prawny?

W jakiej sytuacji możemy potrzebować pomocy radcy prawnego? Sytuacji takich jest naprawdę wiele, a wsparcie ze strony tego typu fachowa może się przydać każdemu. Warto pamiętać, że osoby trudniące się tym zawodem zajmują się pomocą zarówno osobom fizycznym, jak i przedsiębiorcom.

 

Przykładowo, radca prawny z Krakowa może reprezentować osobę prywatną, jak i całe przedsiębiorstwo, np. podczas rozprawy sądowej. Tak naprawdę, dobry radca prawny będzie w stanie zająć się sprawą dotyczącą przedsiębiorstw, urzędów, instytucji publicznych oraz osób fizycznych.

 

W ramach czynności, które można wykonywać w przypadku wszystkich rodzajów klientów, możemy wymienić:

  • prowadzenie bieżącej obsługi prawnej,

  • sporządzanie projektów umów oraz dokumentów, a także prowadzenie negocjacji,

  • przygotowywanie opinii prawnych oraz rozmaitych analiz,

  • reprezentowanie klientów w sądach, urzędach administracji oraz przed organami podatkowymi,

  • monitorowanie legalności rozmaitych projektów, inicjatyw i działań, oraz doradzanie, aby wszystkie czynności podejmowane przez urzędy były zgodne z prawem,

  • doradztwo i pomoc w przypadku chęci uzyskania odszkodowania (np. ze względu na uszkodzenia ciała powstałe w wypadku),

  • pomoc w konfliktach rodzinnych, związanych najczęściej z podziałem majątku

 

Chcąc skorzystać z usług radcy prawnego, możemy to zrobić na kilka sposobów. Radcy prawni mogą świadczyć swoje usługi np. w kancelariach lub spółkach. Jeżeli zdecydujemy się skorzystać z pomocy radcy prawnego - pamiętajmy, że jest to zawód zaufania publicznego. W praktyce oznacza to, że wszystko, czego dowie się od nas radca prawny, musi zostać zachowane w tajemnicy. Dzięki temu możemy spokojnie przedstawić swoją sytuację, nie obawiając się o ewentualne negatywne konsekwencje, na które moglibyśmy być narażeni, gdyby jakieś niewygodne dla nas fakty ujrzały światło dzienne. Co więcej, warto dokładnie przedstawić sprawę, tak, żeby radca faktycznie mógł udzielić nam fachowej pomocy.

 

Partnerem artykułu jest kancelaria Actio, oferująca usługi m.in. z zakresu radca prawny Kraków.

 

Pomoc radcy prawnego