PNF jest znaną i cenioną na całym świecie metodą rehabilitacji skierowaną głównie do pacjentów z zaburzeniami zlokalizowanymi w obrębie układu kostno-mięśniowego i nerwowego. Metoda pnf w Orto Reha Sport Kraków to kompleksowa terapia oparta na szerokiej wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu neurofizjologii, która posiada własną filozofię oraz ustalone zasady pracy z pacjentem. Jak wygląda jej stosowanie w praktyce i jakie korzyści można za jej pomocą osiągnąć?

Metoda pnf w Orto Reha Sport Kraków i jej główne założenia

PNF jako koncepcja powstała w 1946 r. i jest przykładem neurofizjologicznego kompleksowego systemu oddziaływania terapeutycznego, który opiera się na najnowszych osiągnięciach nauk medycznych. PNF to skrót od Proprioceptive Neuromuscular Facilitation, czyli proprioceptywnego nerwowo-mięśniowego torowania. Metoda pnf w Orto Reha Sport Kraków polega więc na neurofizjologicznym oddziaływaniu terapeutycznym na receptory zlokalizowane w ludzkim organizmie, które poprzez połączenia nerwowo-mięśniowe wpływają na ośrodkowy układ nerwowy i ułatwiają choremu wykonywane upośledzonych ruchów w wyniku choroby lub urazu.

Aktualnie metoda PNF jest uznawana za jedną z najlepszych i najskuteczniejszych metod fizjoterapeutycznych, z których korzysta współczesna rehabilitacja ruchowa. Głównym jej celem jest wspólna praca terapeuty i pacjenta nad utraconą funkcją ruchową, która jest mu niezbędna w codziennym życiu. W celu jej przywrócenia wykorzystywane są zdrowe i w pełni sprawne elementy jego narządu ruchu, które poprzez mechanizm irradiacji, czyli przeniesienia mają pobudzać elementy chore i słabe. Wielokrotne powtarzanie tych samych ruchów pozwala na odtworzenie przewodnictwa nerwowego oraz „przypomnienie” organizmowi pacjenta o tym, jak należy je samodzielnie wykonywać.

Metoda PNF w rehabilitacji – na czym polega i w czym pomaga?

Kiedy warto zdecydować się na rehabilitację metodą PNF?

Metoda PNF jest skuteczną i bezbolesną metodą rehabilitacji dedykowaną pacjentom z problemami ortopedycznymi. Z jej zalet skorzystają m. in. osoby po przebytych urazach kości, stawów i tkanek miękkich, którzy poszukują sprawdzonej, bezpiecznej oraz skutecznej metody rehabilitacji. PNF jest także z powodzeniem stosowana u osób po wszczepieniu endoprotez, artroskopii, amputacjach oraz zabiegach rekonstrukcyjnych. Wskazaniem do jej zastosowania są także kontuzje sportowe oraz wady postawy takie, jak m. in. skolioza, deformacje klatki piersiowej oraz stóp.

Oprócz schorzeń typowo ortopedycznych, metoda pnf w Orto Reha Sport Kraków może być z powodzeniem stosowana także u pacjentów z niektórymi schorzeniami neurologicznymi, w tym po przebytych urazach mózgu, udarach mózgowo-czaszkowych i rdzenia kręgowego oraz w niektórych chorobach neurologicznych, w tym stwardnieniu rozsianym, ataksji, chorobie Parkinsona, mózgowym porażeniu dziecięcym oraz neuralgiach. PNF doskonale sprawdza się także w leczeniu zaburzeń chodu i utrzymywania równowagi wynikających z różnych przyczyn. Jako metoda rehabilitacji sprawdza się również do zwalczania zaburzeń mięśni spowodowanych przez deficyt siły i masy mięśniowej, stany zapalne, dystrofie oraz schorzenia kręgosłupa.