Tolling to jedno z najbardziej tajemniczych pojęć, które funkcjonuje w biznesie. W rzeczywistości jest ono jednak stosunkowo proste, daje wiele korzyści i pozwala szybciej rozwijać naszą firmę. Dzięki trollingowi możemy również nawiązywać współpracę oraz płacić ogólnie niższe podatki. Czym zatem jest tolling i jak działa? Jakie ma korzyści i czy warto z niego korzystać? Odpowiedzi na wszystkie pytania prezentujemy poniżej.

Tolling — czyli jak legalnie uniknąć podatku VAT i PIT współpracując z innymi firmami?

 

Czym jest tolling?

Tolling to umowa o współpracy pomiędzy dwiema firmami — stronami, które rozpoczynają ze sobą współpracę. Jedną stroną jest zleceniodawcą a drugą wykonawca. Umowa ta określa obowiązki oraz korzyści obu stron. Umowa trollingu umożliwia zatem współpracę i wykonywanie wspólne danego celu jako partnerzy, dzieląc się obowiązkami. W przeciwieństwie do stosunków firma — klient obie firmy wspólnie w konkretnych częściach ponoszą odpowiedzialność oraz zyski. Najlepszym przykładem trollingu jest użyczenie ogródków piwnych pubom i restauracjom lub wykonywanie podzespołów na zamówienie. Firma A przekazuje sprzęt lub ogródki innym firmom nieodpłatnie w zamian za reklamę czy wytworzenie danego produktu. Współpraca taka eliminuje handel oraz podatki, jakie musimy zapłacić, dokonując transakcji.

 

Korzyści i plusy

Pierwszą korzyścią trollingu jest uniknięcie podatku VAT oraz PIT. Cały proces współpracy odbywa się na zasadzie odpłatności a wypożyczania sprzętu np. na czas określony lub nieokreślony, przy pomocy którego druga firma wykonuje zlecenie. Z kolei przepisy PIT nie mają zastosowania, gdyż umowa trollingu nie jest nieodpłatna całkowicie, gdyż występuje w niej ekwiwalent w postaci świadczeń. Rozwiązanie to jest korzystne dla obu stron, gdyż mogą obniżyć koszty współpracy, znają warunki umowy z góry i nie muszą reagować na wydarzenia wolnorynkowe. Umowę toolingu możemy zawierać w stosunku do sprzętu czy nieruchomości i różnych biznesów.

 

Co powinno znaleźć się w umowie?

W umowie trollingowej powinno znaleźć się kilka zapisów, które doprecyzowują całą współpracę. Z pewnością powinny znaleźć się tam zapisy o amortyzacji oraz o tym która ze stron jest odpowiedzialna za sprzęt. Umowa powinna zawierać też klauzule o wykorzystywaniu użyczonego mienia np. jedynie do celów realizacji współpracy.