Własność intelektualna używana przez firmy w celu wytworzenia określonych produktów lub usług wymaga odpowiedniej ochrony. Do stworzenia takich wartości potrzebny jest nie tylko wysiłek, ale również i niemałe nakłady finansowe. Tymczasem kradzież własności intelektualnej nie należy obecnie do rzadkości – warto się przed tym chronić w odpowiedni sposób. 

Czym jest własność intelektualna?

Mianem własności intelektualnej określa się określa się monopole prawne, które obejmują niematerialne dobra mające związek z twórczą działalnością człowieka. Przykładami własności intelektualnej są m.in. utwory chronione prawem autorskim, wzory użytkowe, wynalazki, znaki towarowe, tajemnice przedsiębiorstwa czy topografie układów scalonych. Zasady korzystania z własności intelektualnej reguluje prawo własności intelektualnej, na które składają się elementy ustaw o prawie autorskim i prawach pokrewnych, o ochronie baz danych, o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz ustawy Prawo własności przemysłowej.

Jak wybrać odpowiedni rodzaj ochrony własności intelektualnej?

Wybór odpowiedniego sposobu ochrony własności intelektualnej firmy jest uzależniony od wielu czynników. Przedsiębiorca musi mieć na uwadze parę istotnych kwestii ze szczególnym naciskiem na cel takiej ochrony. W omawianym kontekście duże znaczenie mają również: okres żywotności danego produktu, konkurencja w branży, plany na przyszłość oraz zasoby finansowe przedsiębiorstwa. Każdą z form ochrony należy dokładnie przeanalizować pod kątem plusów i minusów. Bardzo dobrym pomysłem jest uzyskanie profesjonalnego wsparcia w tym zakresie, jakie oferuje Kancelaria Romejko specjalizująca się w sprawach związanych z własnością intelektualną.

Na czym polega ochrona własności intelektualnej przedsiębiorstwa?

Ochrona własności intelektualnej firmy – rodzaje

Wyróżnia się różne formy ochrony własności intelektualnej przedsiębiorstwa. Zaliczają się do nich w szczególności:

  1. Tajemnica przedsiębiorstwa.

Tajemnica przedsiębiorstwa to termin funkcjonujący w polskim prawie od 1993 r. – został wprowadzony ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W rozumieniu tych przepisów tajemnica przedsiębiorstwa to nic innego, jak informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą.

  1. Patent.

Mianem patentu określa się ograniczone w czasie prawa właściciela rozwiązania technicznego do wyłącznego korzystania z określonego wynalazku lub z wynalazków, które są przedmiotem patentu. Wynalazki te są wykorzystywane w celach zarobkowych lub zawodowych. Ochrona patentowa wiąże się z koniecznością poniesienia pewnych opłat.

  1. Wzór przemysłowy.

Kolejną metodą ochrony własności intelektualnej przedsiębiorstwa jest wzór przemysłowy – czyli przedmiot prawa własności przemysłowej będący efektem  działalności twórczej wzornictwa przemysłowego.

  1. Prawa autorskie.

Mówiąc o ochronie własności intelektualnej, nie sposób nie wspomnieć o prawach autorskich. Ich plusem są w miarę proste – w porównaniu np. z patentem czy wzorem przemysłowym – formalności. Zasady ich funkcjonowania określa prawo autorskie.